* βeta

area vs coastline length

 
Area
(square km)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries total land water Coastline
(km)
1

Afghanistan 652 230 652 230 0 0.00

 

2

Albania 28 748 27 398 1 350 362.00

 

3

Algeria 2 381 741 2 381 741 0 998.00

 

4

American Samoa 199 199 0 116.00

 

5

Andorra 468 468 0 0.00

 

6

Angola 1 246 700 1 246 700 0 1600.00

 

7

Anguilla 91 91 0 61.00

 

8

Antarctica 14 000 000 14 000 000   17968.00

 

9

Antigua and Barbuda 442   0 153.00

 

10

Argentina 2 780 400 2 736 690 43 710 4989.00

 

11

Armenia 29 743 28 203 1 540 0.00

 

12

Aruba 180 180 0 68.50

 

13

Australia 7 741 220 7 682 300 58 920 25760.00

 

14

Austria 83 871 82 445 1 426 0.00

 

15

Azerbaijan 86 600 82 629 3 971 0.00

 

16

Bahamas 13 880 10 010 3 870 3542.00

 

17

Bahrain 741 741 0 161.00

 

18

Bangladesh 143 998 130 168 13 830 580.00

 

19

Barbados 430 430 0 97.00

 

20

Belarus 207 600 202 900 4 700 0.00

 

21

Belgium 30 528 30 278 250 66.50

 

22

Belize 22 966 22 806 160 386.00

 

23

Benin 112 622 110 622 2 000 121.00

 

24

Bermuda 54 54 0 103.00

 

25

Bhutan 38 394 38 394 0 0.00

 

26

Bolivia 1 098 581 1 083 301 15 280 0.00

 

27

Bosnia and Herzegovina 51 197 51 187 10 20.00

 

28

Botswana 581 730 566 730 15 000 0.00

 

29

Bouvet Island 49 49 0 29.60

 

30

Brazil 8 514 877 8 459 417 55 460 7491.00

 

31

British Indian Ocean Ter... 54 400 60   698.00

 

32

British Virgin Islands 151 151 0 80.00

 

33

Brunei 5 765 5 265 500 161.00

 

34

Bulgaria 110 879 108 489 2 390 354.00

 

35

Burkina Faso 274 200 273 800 400 0.00

 

36

Burundi 27 830 25 680 2 150 0.00

 

37

Cambodia 181 035 176 515 4 520 443.00

 

38

Cameroon 475 440 472 710 2 730 402.00

 

39

Canada 9 984 670 9 093 507 891 163 202080.00

 

40

Cape Verde 4 033 4 033 0 965.00

 

41

Cayman Islands 264 264 0 160.00

 

42

Central African Republic 622 984 622 984 0 0.00

 

43

Chad 1 284 000 1 259 200 24 800 0.00

 

44

Chile 756 102 743 812 12 290 6435.00

 

45

China 9 596 961 9 569 901 27 060 14500.00

 

46

Christmas Island 135 135 0 138.90

 

47

Cocos Islands 14 14 0 26.00

 

48

Colombia 1 138 914 1 109 104 100 210 3208.00

 

49

Comoros 2 235 2 235 0 340.00

 

50

Congo Democratic Republic 2 344 858 2 267 048 77 810 37.00

 

51

Congo Republic 342 000 341 500 500 169.00

 

52

Cook Islands 236 236 0 120.00

 

53

Costa Rica 51 100 51 060 40 1290.00

 

54

Croatia 56 594 55 974 620 5835.00

 

55

Cuba 110 860 109 820 1 040 3735.00

 

56

Cyprus 9 251   10 648.00

 

57

Czech Republic 78 867 77 247 1 620 0.00

 

58

Denmark 43 094 42 434 660 7314.00

 

59

Djibouti 23 200 23 180 20 314.00

 

60

Dominica 751 751 0 148.00

 

61

Dominican Republic 48 670 48 320 350 1288.00

 

62

Ecuador 283 561 276 841 6 720 2237.00

 

63

Egypt 1 001 450 995 450 6 000 2450.00

 

64

El Salvador 21 041 20 721 320 307.00

 

65

Equatorial Guinea 28 051 28 051 0 296.00

 

66

Eritrea 117 600 101 000 16 600 2234.00

 

67

Estonia 45 228 42 388 2 840 3794.00

 

68

Ethiopia 1 104 300 1 000 000 104 300 0.00

 

69

Falkland Islands 12 173 12 173 0 1288.00

 

70

Faroe Islands 1 393 1 393 0 1117.00

 

71

Fiji 18 274 18 274 0 1129.00

 

72

Finland 338 145 303 815 34 330 1250.00

 

73

France 551 500 549 970 1 530 4668.00

 

74

French Polynesia 4 167   340 2525.00

 

75

Gabon 267 667 257 667 10 000 885.00

 

76

Gambia 11 295 10 000 1 295 80.00

 

77

Georgia 69 700 69 700 0 310.00

 

78

Germany 357 022 348 672 8 350 2389.00

 

79

Ghana 238 533 227 533 11 000 539.00

 

80

Gibraltar 6 6 0 12.00

 

81

Greece 131 957 130 647 1 310 13676.00

 

82

Greenland 2 166 086 2 166 086   44087.00

 

83

Grenada 344 344 0 121.00

 

84

Guam 544 544 0 125.50

 

85

Guatemala 108 889 107 159 1 730 400.00

 

86

Guernsey 78 78 0 50.00

 

87

Guinea 245 857 245 717 140 320.00

 

88

Guinea-Bissau 36 125 28 120 8 005 350.00

 

89

Guyana 214 969 196 849 18 120 459.00

 

90

Haiti 27 750 27 560 190 1771.00

 

91

Heard Island and McDonal... 412 412 0 101.90

 

92

Holy See 0 0 0 0.00

 

93

Honduras 112 090 111 890 200 820.00

 

94

Hong Kong 1 104 1 054 50 733.00

 

95

Hungary 93 028 89 608 3 420 0.00

 

96

Iceland 103 000 100 250 2 750 4970.00

 

97

India 3 287 263 2 973 193 314 070 7000.00

 

98

Indonesia 1 904 569 1 811 569 93 000 54716.00

 

99

Iran 1 648 195 1 531 595 116 600 2440.00

 

100

Iraq 438 317 437 367 950 58.00

 

101

Ireland 70 273 68 883 1 390 1448.00

 

102

Isle of Man 572 572 0 160.00

 

103

Israel 22 072 21 642 430 273.00

 

104

Italy 301 340 294 140 7 200 7600.00

 

105

Ivory Coast 322 463 318 003 4 460 515.00

 

106

Jamaica 10 991 10 831 160 1022.00

 

107

Japan 377 915 364 485 13 430 29751.00

 

108

Jersey 116 116 0 70.00

 

109

Jordan 89 342 88 802 540 26.00

 

110

Kazakhstan 2 724 900 2 699 700 25 200 0.00

 

111

Kenya 580 367 569 140 11 227 536.00

 

112

Kiribati 811 811 0 1143.00

 

113

Korea North 120 538 120 408 130 2495.00

 

114

Korea South 99 720 96 920 2 800 2413.00

 

115

Kuwait 17 818 17 818 0 499.00

 

116

Kyrgyzstan 199 951 191 801 8 150 0.00

 

117

Laos 236 800 230 800 6 000 0.00

 

118

Latvia 64 589 62 249 2 340 498.00

 

119

Lebanon 10 400 10 230 170 225.00

 

120

Lesotho 30 355 30 355 0 0.00

 

121

Liberia 111 369 96 320 15 049 579.00

 

122

Libya 1 759 540 1 759 540 0 1770.00

 

123

Liechtenstein 160 160 0 0.00

 

124

Lithuania 65 300 62 680 2 620 90.00

 

125

Luxembourg 2 586 2 586 0 0.00

 

126

Macao 28 28 0 41.00

 

127

Macedonia 25 713 25 433 280 0.00

 

128

Madagascar 587 041 581 540 5 501 4828.00

 

129

Malawi 118 484 94 080 24 404 0.00

 

130

Malaysia 329 847 328 657 1 190 4675.00

 

131

Maldives 298 298 0 644.00

 

132

Mali 1 240 192 1 220 190 20 002 0.00

 

133

Malta 316 316 0 196.80

 

134

Marshall Islands 181 181 0 370.40

 

135

Mauritania 1 030 700 1 030 700 0 754.00

 

136

Mauritius 2 040 2 030 10 177.00

 

137

Mayotte 374 374 0 185.20

 

138

Mexico 1 964 375 1 943 945 20 430 9330.00

 

139

Micronesia 702 702 0 6112.00

 

140

Moldova 33 851 32 891 960 0.00

 

141

Monaco 2 2 0 4.10

 

142

Mongolia 1 564 116 1 553 556 10 560 0.00

 

143

Montenegro 13 812 13 452 360 293.50

 

144

Montserrat 102 102 0 40.00

 

145

Morocco 446 550 446 300 250 1835.00

 

146

Mozambique 799 380 786 380 13 000 2470.00

 

147

Myanmar 676 578 653 508 23 070 1930.00

 

148

Namibia 824 292 823 290 1 002 1572.00

 

149

Nauru 21 21 0 30.00

 

150

Nepal 147 181 143 351 3 830 0.00

 

151

Netherlands 41 543 33 893 7 650 451.00

 

152

Netherlands Antilles 800 800 0 364.00

 

153

New Caledonia 18 575 18 275 300 2254.00

 

154

New Zealand 267 710 267 710   15134.00

 

155

Nicaragua 130 370 119 990 10 380 910.00

 

156

Niger 1 267 000 1 266 700 300 0.00

 

157

Nigeria 923 768 910 768 13 000 853.00

 

158

Niue 260 260 0 64.00

 

159

Norfolk Island 36 36 0 32.00

 

160

Northern Mariana Islands 464 464 0 1482.00

 

161

Norway 323 802 304 282 19 520 25148.00

 

162

Oman 309 500 309 500 0 2092.00

 

163

Pakistan 796 095 770 875 25 220 1046.00

 

164

Palau 459 459 0 1519.00

 

165

Palestinian Territory 360 360 0 40.00

 

166

Panama 75 420 74 340 1 080 2490.00

 

167

Papua New Guinea 462 840 452 860 9 980 5152.00

 

168

Paraguay 406 752 397 302 9 450 0.00

 

169

Peru 1 285 216 1 279 996 5 220 2414.00

 

170

Philippines 300 000 298 170 1 830 36289.00

 

171

Pitcairn 47 47 0 51.00

 

172

Poland 312 685 304 255 8 430 440.00

 

173

Portugal 92 090 91 470 620 1793.00

 

174

Puerto Rico 13 790 8 870 4 921 501.00

 

175

Qatar 11 586 11 586 0 563.00

 

176

Romania 238 391 229 891 8 500 225.00

 

177

Russia 17 098 242 16 377 742 720 500 37653.00

 

178

Rwanda 26 338 24 668 1 670 0.00

 

179

Saint Helena Ascension a... 308     60.00

 

180

Saint Kitts and Nevis 261   0 135.00

 

181

Saint Lucia 616 606 10 158.00

 

182

Saint Martin 54 54   58.90

 

183

Saint Pierre and Miquelon 242 242 0 120.00

 

184

Saint Vincent and the Gr... 389   0 84.00

 

185

Samoa 2 831 2 821 10 403.00

 

186

San Marino 61 61 0 0.00

 

187

Sao Tome and Principe 964 964 0 209.00

 

188

Saudi Arabia 2 149 690 2 149 690 0 2640.00

 

189

Senegal 196 722 192 530 4 192 531.00

 

190

Serbia 77 474 77 474 0 0.00

 

191

Seychelles 455 455 0 491.00

 

192

Sierra Leone 71 740 71 620 120 402.00

 

193

Singapore 697 687 10 193.00

 

194

Slovakia 49 035 48 105 930 0.00

 

195

Slovenia 20 273 20 151 122 46.60

 

196

Solomon Islands 28 896 27 986 910 5313.00

 

197

Somalia 637 657 627 337 10 320 3025.00

 

198

South Africa 1 219 090 1 214 470 4 620 2798.00

 

199

Spain 505 370 498 980 6 390 4964.00

 

200

Sri Lanka 65 610 64 630 980 1340.00

 

201

Sudan 2 505 813 2 376 000 129 813 853.00

 

202

Suriname 163 820 156 000 7 820 386.00

 

203

Svalbard 62 045 62 045 0 3587.00

 

204

Swaziland 17 364 17 204 160 0.00

 

205

Sweden 450 295 410 335 39 960 3218.00

 

206

Switzerland 41 277 39 997 1 280 0.00

 

207

Syria 185 180 183 630 1 550 193.00

 

208

Taiwan 35 980 32 260 3 720 1566.30

 

209

Tajikistan 143 100 141 510 2 590 0.00

 

210

Tanzania 947 300 885 800 61 500 1424.00

 

211

Thailand 513 120 510 890 2 230 3219.00

 

212

Timor-Leste 14 874 14 874 0 706.00

 

213

Togo 56 785 54 385 2 400 56.00

 

214

Tokelau 12 12 0 101.00

 

215

Tonga 747 717 30 419.00

 

216

Trinidad and Tobago 5 128 5 128 0 362.00

 

217

Tunisia 163 610 155 360 8 250 1148.00

 

218

Turkey 783 562 769 632 13 930 7200.00

 

219

Turkmenistan 488 100 469 930 18 170 0.00

 

220

Turks and Caicos Islands 948 948 0 389.00

 

221

Tuvalu 26 26 0 24.00

 

222

Uganda 241 038 197 100 43 938 0.00

 

223

Ukraine 603 550 579 330 24 220 2782.00

 

224

United Arab Emirates 83 600 83 600 0 1318.00

 

225

United Kingdom 243 610 241 930 1 680 12429.00

 

226

United States 9 826 675 9 161 966 664 709 19924.00

 

227

Uruguay 176 215 175 015 1 200 660.00

 

228

Uzbekistan 447 400 425 400 22 000 0.00

 

229

Vanuatu 12 189 12 189 0 2528.00

 

230

Venezuela 912 050 882 050 30 000 2800.00

 

231

Vietnam 331 210 310 070 21 140 3444.00

 

232

Virgin Islands 1 910 346 1 564 188.00

 

233

Wallis and Futuna 142 142 0 129.00

 

234

Western Sahara 266 000 266 000 0 1110.00

 

235

Yemen 527 968 527 968 0 1906.00

 

236

Zambia 752 618 743 398 9 220 0.00

 

237

Zimbabwe 390 757 386 847 3 910 0.00

 

Shows the length of coastline in Km of all world countries.
Please note that coastline of 0 Km means that the country has no access to the sea (a landlocked country as is the case with Uzbekistan, Austria, and some other countries).
Also notice how big is the coastline of Greece and Norway compared to their total area due to the many Greek islands and Norwegian fjords respectivelly.
Area total, Area land, Area water, Coastline
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API