* βeta

area vs coastline length

 
Area
(square km)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries total land water Coastline
(km)
1

Russia 17 098 242 16 377 742 720 500 37653.00

 

2

Antarctica 14 000 000 14 000 000   17968.00

 

3

China 9 596 961 9 569 901 27 060 14500.00

 

4

United States 9 826 675 9 161 966 664 709 19924.00

 

5

Canada 9 984 670 9 093 507 891 163 202080.00

 

6

Brazil 8 514 877 8 459 417 55 460 7491.00

 

7

Australia 7 741 220 7 682 300 58 920 25760.00

 

8

India 3 287 263 2 973 193 314 070 7000.00

 

9

Argentina 2 780 400 2 736 690 43 710 4989.00

 

10

Kazakhstan 2 724 900 2 699 700 25 200 0.00

 

11

Algeria 2 381 741 2 381 741 0 998.00

 

12

Sudan 2 505 813 2 376 000 129 813 853.00

 

13

Congo Democratic Republic 2 344 858 2 267 048 77 810 37.00

 

14

Greenland 2 166 086 2 166 086   44087.00

 

15

Saudi Arabia 2 149 690 2 149 690 0 2640.00

 

16

Mexico 1 964 375 1 943 945 20 430 9330.00

 

17

Indonesia 1 904 569 1 811 569 93 000 54716.00

 

18

Libya 1 759 540 1 759 540 0 1770.00

 

19

Mongolia 1 564 116 1 553 556 10 560 0.00

 

20

Iran 1 648 195 1 531 595 116 600 2440.00

 

21

Peru 1 285 216 1 279 996 5 220 2414.00

 

22

Niger 1 267 000 1 266 700 300 0.00

 

23

Chad 1 284 000 1 259 200 24 800 0.00

 

24

Angola 1 246 700 1 246 700 0 1600.00

 

25

Mali 1 240 192 1 220 190 20 002 0.00

 

26

South Africa 1 219 090 1 214 470 4 620 2798.00

 

27

Colombia 1 138 914 1 109 104 100 210 3208.00

 

28

Bolivia 1 098 581 1 083 301 15 280 0.00

 

29

Mauritania 1 030 700 1 030 700 0 754.00

 

30

Ethiopia 1 104 300 1 000 000 104 300 0.00

 

31

Egypt 1 001 450 995 450 6 000 2450.00

 

32

Nigeria 923 768 910 768 13 000 853.00

 

33

Tanzania 947 300 885 800 61 500 1424.00

 

34

Venezuela 912 050 882 050 30 000 2800.00

 

35

Namibia 824 292 823 290 1 002 1572.00

 

36

Mozambique 799 380 786 380 13 000 2470.00

 

37

Pakistan 796 095 770 875 25 220 1046.00

 

38

Turkey 783 562 769 632 13 930 7200.00

 

39

Chile 756 102 743 812 12 290 6435.00

 

40

Zambia 752 618 743 398 9 220 0.00

 

41

Myanmar 676 578 653 508 23 070 1930.00

 

42

Afghanistan 652 230 652 230 0 0.00

 

43

Somalia 637 657 627 337 10 320 3025.00

 

44

Central African Republic 622 984 622 984 0 0.00

 

45

Madagascar 587 041 581 540 5 501 4828.00

 

46

Ukraine 603 550 579 330 24 220 2782.00

 

47

Kenya 580 367 569 140 11 227 536.00

 

48

Botswana 581 730 566 730 15 000 0.00

 

49

France 551 500 549 970 1 530 4668.00

 

50

Yemen 527 968 527 968 0 1906.00

 

51

Thailand 513 120 510 890 2 230 3219.00

 

52

Spain 505 370 498 980 6 390 4964.00

 

53

Cameroon 475 440 472 710 2 730 402.00

 

54

Turkmenistan 488 100 469 930 18 170 0.00

 

55

Papua New Guinea 462 840 452 860 9 980 5152.00

 

56

Morocco 446 550 446 300 250 1835.00

 

57

Iraq 438 317 437 367 950 58.00

 

58

Uzbekistan 447 400 425 400 22 000 0.00

 

59

Sweden 450 295 410 335 39 960 3218.00

 

60

Paraguay 406 752 397 302 9 450 0.00

 

61

Zimbabwe 390 757 386 847 3 910 0.00

 

62

Japan 377 915 364 485 13 430 29751.00

 

63

Germany 357 022 348 672 8 350 2389.00

 

64

Congo Republic 342 000 341 500 500 169.00

 

65

Malaysia 329 847 328 657 1 190 4675.00

 

66

Ivory Coast 322 463 318 003 4 460 515.00

 

67

Vietnam 331 210 310 070 21 140 3444.00

 

68

Oman 309 500 309 500 0 2092.00

 

69

Norway 323 802 304 282 19 520 25148.00

 

70

Poland 312 685 304 255 8 430 440.00

 

71

Finland 338 145 303 815 34 330 1250.00

 

72

Philippines 300 000 298 170 1 830 36289.00

 

73

Italy 301 340 294 140 7 200 7600.00

 

74

Ecuador 283 561 276 841 6 720 2237.00

 

75

Burkina Faso 274 200 273 800 400 0.00

 

76

New Zealand 267 710 267 710   15134.00

 

77

Western Sahara 266 000 266 000 0 1110.00

 

78

Gabon 267 667 257 667 10 000 885.00

 

79

Guinea 245 857 245 717 140 320.00

 

80

United Kingdom 243 610 241 930 1 680 12429.00

 

81

Laos 236 800 230 800 6 000 0.00

 

82

Romania 238 391 229 891 8 500 225.00

 

83

Ghana 238 533 227 533 11 000 539.00

 

84

Belarus 207 600 202 900 4 700 0.00

 

85

Uganda 241 038 197 100 43 938 0.00

 

86

Guyana 214 969 196 849 18 120 459.00

 

87

Senegal 196 722 192 530 4 192 531.00

 

88

Kyrgyzstan 199 951 191 801 8 150 0.00

 

89

Syria 185 180 183 630 1 550 193.00

 

90

Cambodia 181 035 176 515 4 520 443.00

 

91

Uruguay 176 215 175 015 1 200 660.00

 

92

Suriname 163 820 156 000 7 820 386.00

 

93

Tunisia 163 610 155 360 8 250 1148.00

 

94

Nepal 147 181 143 351 3 830 0.00

 

95

Tajikistan 143 100 141 510 2 590 0.00

 

96

Greece 131 957 130 647 1 310 13676.00

 

97

Bangladesh 143 998 130 168 13 830 580.00

 

98

Korea North 120 538 120 408 130 2495.00

 

99

Nicaragua 130 370 119 990 10 380 910.00

 

100

Honduras 112 090 111 890 200 820.00

 

101

Benin 112 622 110 622 2 000 121.00

 

102

Cuba 110 860 109 820 1 040 3735.00

 

103

Bulgaria 110 879 108 489 2 390 354.00

 

104

Guatemala 108 889 107 159 1 730 400.00

 

105

Eritrea 117 600 101 000 16 600 2234.00

 

106

Iceland 103 000 100 250 2 750 4970.00

 

107

Korea South 99 720 96 920 2 800 2413.00

 

108

Liberia 111 369 96 320 15 049 579.00

 

109

Malawi 118 484 94 080 24 404 0.00

 

110

Portugal 92 090 91 470 620 1793.00

 

111

Hungary 93 028 89 608 3 420 0.00

 

112

Jordan 89 342 88 802 540 26.00

 

113

United Arab Emirates 83 600 83 600 0 1318.00

 

114

Azerbaijan 86 600 82 629 3 971 0.00

 

115

Austria 83 871 82 445 1 426 0.00

 

116

Serbia 77 474 77 474 0 0.00

 

117

Czech Republic 78 867 77 247 1 620 0.00

 

118

Panama 75 420 74 340 1 080 2490.00

 

119

Sierra Leone 71 740 71 620 120 402.00

 

120

Georgia 69 700 69 700 0 310.00

 

121

Ireland 70 273 68 883 1 390 1448.00

 

122

Sri Lanka 65 610 64 630 980 1340.00

 

123

Lithuania 65 300 62 680 2 620 90.00

 

124

Latvia 64 589 62 249 2 340 498.00

 

125

Svalbard 62 045 62 045 0 3587.00

 

126

Croatia 56 594 55 974 620 5835.00

 

127

Togo 56 785 54 385 2 400 56.00

 

128

Bosnia and Herzegovina 51 197 51 187 10 20.00

 

129

Costa Rica 51 100 51 060 40 1290.00

 

130

Dominican Republic 48 670 48 320 350 1288.00

 

131

Slovakia 49 035 48 105 930 0.00

 

132

Denmark 43 094 42 434 660 7314.00

 

133

Estonia 45 228 42 388 2 840 3794.00

 

134

Switzerland 41 277 39 997 1 280 0.00

 

135

Bhutan 38 394 38 394 0 0.00

 

136

Netherlands 41 543 33 893 7 650 451.00

 

137

Moldova 33 851 32 891 960 0.00

 

138

Taiwan 35 980 32 260 3 720 1566.30

 

139

Lesotho 30 355 30 355 0 0.00

 

140

Belgium 30 528 30 278 250 66.50

 

141

Armenia 29 743 28 203 1 540 0.00

 

142

Guinea-Bissau 36 125 28 120 8 005 350.00

 

143

Equatorial Guinea 28 051 28 051 0 296.00

 

144

Solomon Islands 28 896 27 986 910 5313.00

 

145

Haiti 27 750 27 560 190 1771.00

 

146

Albania 28 748 27 398 1 350 362.00

 

147

Burundi 27 830 25 680 2 150 0.00

 

148

Macedonia 25 713 25 433 280 0.00

 

149

Rwanda 26 338 24 668 1 670 0.00

 

150

Djibouti 23 200 23 180 20 314.00

 

151

Belize 22 966 22 806 160 386.00

 

152

Israel 22 072 21 642 430 273.00

 

153

El Salvador 21 041 20 721 320 307.00

 

154

Slovenia 20 273 20 151 122 46.60

 

155

New Caledonia 18 575 18 275 300 2254.00

 

156

Fiji 18 274 18 274 0 1129.00

 

157

Kuwait 17 818 17 818 0 499.00

 

158

Swaziland 17 364 17 204 160 0.00

 

159

Timor-Leste 14 874 14 874 0 706.00

 

160

Montenegro 13 812 13 452 360 293.50

 

161

Vanuatu 12 189 12 189 0 2528.00

 

162

Falkland Islands 12 173 12 173 0 1288.00

 

163

Qatar 11 586 11 586 0 563.00

 

164

Jamaica 10 991 10 831 160 1022.00

 

165

Lebanon 10 400 10 230 170 225.00

 

166

Bahamas 13 880 10 010 3 870 3542.00

 

167

Gambia 11 295 10 000 1 295 80.00

 

168

Puerto Rico 13 790 8 870 4 921 501.00

 

169

Brunei 5 765 5 265 500 161.00

 

170

Trinidad and Tobago 5 128 5 128 0 362.00

 

171

Cape Verde 4 033 4 033 0 965.00

 

172

Samoa 2 831 2 821 10 403.00

 

173

Luxembourg 2 586 2 586 0 0.00

 

174

Comoros 2 235 2 235 0 340.00

 

175

Mauritius 2 040 2 030 10 177.00

 

176

Faroe Islands 1 393 1 393 0 1117.00

 

177

Hong Kong 1 104 1 054 50 733.00

 

178

Sao Tome and Principe 964 964 0 209.00

 

179

Turks and Caicos Islands 948 948 0 389.00

 

180

Kiribati 811 811 0 1143.00

 

181

Netherlands Antilles 800 800 0 364.00

 

182

Dominica 751 751 0 148.00

 

183

Bahrain 741 741 0 161.00

 

184

Tonga 747 717 30 419.00

 

185

Micronesia 702 702 0 6112.00

 

186

Singapore 697 687 10 193.00

 

187

Saint Lucia 616 606 10 158.00

 

188

Isle of Man 572 572 0 160.00

 

189

Guam 544 544 0 125.50

 

190

Andorra 468 468 0 0.00

 

191

Northern Mariana Islands 464 464 0 1482.00

 

192

Palau 459 459 0 1519.00

 

193

Seychelles 455 455 0 491.00

 

194

Barbados 430 430 0 97.00

 

195

Heard Island and McDonal... 412 412 0 101.90

 

196

Mayotte 374 374 0 185.20

 

197

Palestinian Territory 360 360 0 40.00

 

198

Virgin Islands 1 910 346 1 564 188.00

 

199

Grenada 344 344 0 121.00

 

200

Malta 316 316 0 196.80

 

201

Maldives 298 298 0 644.00

 

202

Cayman Islands 264 264 0 160.00

 

203

Niue 260 260 0 64.00

 

204

Saint Pierre and Miquelon 242 242 0 120.00

 

205

Cook Islands 236 236 0 120.00

 

206

American Samoa 199 199 0 116.00

 

207

Marshall Islands 181 181 0 370.40

 

208

Aruba 180 180 0 68.50

 

209

Liechtenstein 160 160 0 0.00

 

210

British Virgin Islands 151 151 0 80.00

 

211

Wallis and Futuna 142 142 0 129.00

 

212

Christmas Island 135 135 0 138.90

 

213

Jersey 116 116 0 70.00

 

214

Montserrat 102 102 0 40.00

 

215

Anguilla 91 91 0 61.00

 

216

Guernsey 78 78 0 50.00

 

217

San Marino 61 61 0 0.00

 

218

British Indian Ocean Ter... 54 400 60   698.00

 

219

Saint Martin 54 54   58.90

 

220

Bermuda 54 54 0 103.00

 

221

Bouvet Island 49 49 0 29.60

 

222

Pitcairn 47 47 0 51.00

 

223

Norfolk Island 36 36 0 32.00

 

224

Macao 28 28 0 41.00

 

225

Tuvalu 26 26 0 24.00

 

226

Nauru 21 21 0 30.00

 

227

Cocos Islands 14 14 0 26.00

 

228

Tokelau 12 12 0 101.00

 

229

Gibraltar 6 6 0 12.00

 

230

Monaco 2 2 0 4.10

 

231

Holy See 0 0 0 0.00

 

232

Saint Vincent and the Gr... 389   0 84.00

 

233

Saint Helena Ascension a... 308     60.00

 

234

French Polynesia 4 167   340 2525.00

 

235

Saint Kitts and Nevis 261   0 135.00

 

236

Cyprus 9 251   10 648.00

 

237

Antigua and Barbuda 442   0 153.00

 

Shows the length of coastline in Km of all world countries.
Please note that coastline of 0 Km means that the country has no access to the sea (a landlocked country as is the case with Uzbekistan, Austria, and some other countries).
Also notice how big is the coastline of Greece and Norway compared to their total area due to the many Greek islands and Norwegian fjords respectivelly.
Area total, Area land, Area water, Coastline
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API