* βeta

economy inflation rate

 
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries Inflation
rate
(consumer
prices)
(%)
1

Seychelles 34.00

 

2

Afghanistan 30.50

 

3

Venezuela 27.30

 

4

Kenya 20.50

 

5

Ghana 19.60

 

6

Sao Tome and Principe 19.00

 

7

Iran 16.80

 

8

Congo Democratic Republic 16.70

 

9

Ukraine 16.50

 

10

Eritrea 15.50

 

11

Turkmenistan 15.00

 

12

Rwanda 14.20

 

13

Pakistan 14.20

 

14

Burundi 14.10

 

15

Zambia 13.50

 

16

Nepal 13.20

 

17

Angola 13.10

 

18

Marshall Islands 12.90

 

19

Uganda 12.60

 

20

Belarus 12.50

 

21

Sudan 12.30

 

22

Iceland 12.00

 

23

Russia 11.90

 

24

Sierra Leone 11.70

 

25

Tanzania 11.60

 

26

Nigeria 11.50

 

27

Liberia 11.20

 

28

Ethiopia 11.00

 

29

India 10.70

 

30

Egypt 10.10

 

31

Palestinian Territory 9.90

 

32

Kuwait 9.90

 

33

Greenland 9.40

 

34

Guinea 9.00

 

35

Namibia 8.80

 

36

Uzbekistan 8.60

 

37

Jamaica 8.60

 

38

Swaziland 8.50

 

39

Malawi 8.50

 

40

Lesotho 8.50

 

41

Costa Rica 8.30

 

42

Saint Pierre and Miquelon 8.10

 

43

Madagascar 8.00

 

44

Bhutan 8.00

 

45

Kyrgyzstan 7.90

 

46

Timor-Leste 7.80

 

47

Myanmar 7.70

 

48

Trinidad and Tobago 7.60

 

49

Uruguay 7.30

 

50

Maldives 7.30

 

51

Mauritania 7.30

 

52

Kazakhstan 7.30

 

53

Botswana 7.30

 

54

South Africa 7.20

 

55

British Virgin Islands 7.10

 

56

Vietnam 6.90

 

57

Serbia 6.80

 

58

Iraq 6.80

 

59

Turkey 6.50

 

60

Puerto Rico 6.50

 

61

Papua New Guinea 6.50

 

62

Tajikistan 6.40

 

63

Suriname 6.40

 

64

Solomon Islands 6.30

 

65

Macao 6.20

 

66

Argentina 6.20

 

67

Saint Vincent and the Gr... 6.10

 

68

Samoa 6.00

 

69

Chad 6.00

 

70

Gambia 6.00

 

71

Tonga 5.90

 

72

Barbados 5.50

 

73

Ecuador 5.40

 

74

Oman 5.30

 

75

Mexico 5.30

 

76

Anguilla 5.30

 

77

Honduras 5.20

 

78

Guyana 5.20

 

79

Zimbabwe 5.10

 

80

Bangladesh 5.10

 

81

Saudi Arabia 5.00

 

82

Romania 5.00

 

83

Indonesia 5.00

 

84

Djibouti 5.00

 

85

Fiji 4.80

 

86

Lithuania 4.70

 

87

Saint Kitts and Nevis 4.50

 

88

Equatorial Guinea 4.50

 

89

Cayman Islands 4.40

 

90

Hungary 4.30

 

91

Cuba 4.30

 

92

Bolivia 4.30

 

93

Mongolia 4.20

 

94

Brazil 4.20

 

95

Armenia 4.20

 

96

Algeria 4.10

 

97

Turks and Caicos Islands 4.00

 

98

Niue 4.00

 

99

Nicaragua 4.00

 

100

Cape Verde 4.00

 

101

Congo Republic 4.00

 

102

Benin 4.00

 

103

Vanuatu 3.90

 

104

Tuvalu 3.80

 

105

Syria 3.80

 

106

Guinea-Bissau 3.80

 

107

Jersey 3.70

 

108

Grenada 3.70

 

109

Burkina Faso 3.70

 

110

Yemen 3.60

 

111

Falkland Islands 3.60

 

112

Mozambique 3.50

 

113

Tunisia 3.40

 

114

Poland 3.40

 

115

Mauritius 3.40

 

116

Montenegro 3.40

 

117

Sri Lanka 3.40

 

118

Lebanon 3.40

 

119

Israel 3.40

 

120

Guernsey 3.40

 

121

Aruba 3.40

 

122

Togo 3.30

 

123

Latvia 3.30

 

124

Saint Helena Ascension a... 3.20

 

125

Philippines 3.20

 

126

Isle of Man 3.10

 

127

Comoros 3.00

 

128

Gabon 3.00

 

129

Colombia 3.00

 

130

Bahrain 3.00

 

131

Gibraltar 2.90

 

132

Wallis and Futuna 2.80

 

133

Korea South 2.80

 

134

Bermuda 2.80

 

135

Palau 2.70

 

136

Malta 2.70

 

137

Dominica 2.70

 

138

Brunei 2.70

 

139

Panama 2.60

 

140

Montserrat 2.60

 

141

Laos 2.60

 

142

Paraguay 2.50

 

143

Mali 2.50

 

144

Guam 2.50

 

145

Cameroon 2.50

 

146

Croatia 2.40

 

147

Bahamas 2.40

 

148

Norway 2.30

 

149

Guatemala 2.30

 

150

Andorra 2.30

 

151

Virgin Islands 2.20

 

152

Micronesia 2.20

 

153

United Kingdom 2.10

 

154

Cook Islands 2.10

 

155

Netherlands Antilles 2.10

 

156

Albania 2.10

 

157

Morocco 2.00

 

158

Libya 2.00

 

159

Ivory Coast 2.00

 

160

Monaco 1.90

 

161

Saint Lucia 1.90

 

162

Australia 1.90

 

163

New Zealand 1.80

 

164

Mayotte 1.70

 

165

Jordan 1.70

 

166

Chile 1.70

 

167

Slovakia 1.60

 

168

Bulgaria 1.60

 

169

Azerbaijan 1.50

 

170

Antigua and Barbuda 1.50

 

171

United Arab Emirates 1.50

 

172

New Caledonia 1.40

 

173

Dominican Republic 1.40

 

174

Denmark 1.30

 

175

Peru 1.20

 

176

Netherlands 1.20

 

177

French Polynesia 1.10

 

178

Czech Republic 1.10

 

179

El Salvador 1.00

 

180

Liechtenstein 1.00

 

181

Greece 1.00

 

182

Georgia 1.00

 

183

Cyprus 0.90

 

184

Central African Republic 0.90

 

185

Senegal 0.80

 

186

Slovenia 0.80

 

187

Italy 0.60

 

188

Bosnia and Herzegovina 0.60

 

189

Luxembourg 0.50

 

190

Malaysia 0.40

 

191

Haiti 0.40

 

192

Austria 0.40

 

193

Belize 0.30

 

194

Singapore 0.20

 

195

Kiribati 0.20

 

196

Canada 0.20

 

197

Niger 0.10

 

198

France 0.10

 

199

Moldova 0.00

 

200

Finland 0.00

 

201

Germany 0.00

 

202

Belgium 0.00

 

203

Hong Kong -0.30

 

204

Estonia -0.40

 

205

Sweden -0.50

 

206

Switzerland -0.60

 

207

United States -0.70

 

208

Taiwan -0.70

 

209

Northern Mariana Islands -0.80

 

210

Macedonia -0.80

 

211

Spain -0.80

 

212

China -0.80

 

213

Thailand -0.90

 

214

Portugal -0.90

 

215

Cambodia -1.00

 

216

Faroe Islands -1.10

 

217

Japan -1.30

 

218

Ireland -1.70

 

219

San Marino -3.50

 

220

Qatar -3.90

 

Chart of inflation rates in all world countries.
Inflation rate (consumer prices)
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API