* βeta

median age chart

 
Median age
(years)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries total
1

Monaco 45.70

 

2

Japan 44.20

 

3

Germany 43.80

 

4

Italy 43.30

 

5

Jersey 42.90

 

6

Guernsey 42.50

 

7

Hong Kong 42.30

 

8

Austria 42.20

 

9

Finland 42.10

 

10

Greece 41.80

 

11

Slovenia 41.70

 

12

Belgium 41.70

 

13

San Marino 41.50

 

14

Sweden 41.50

 

15

Bulgaria 41.40

 

16

Bermuda 41.30

 

17

Spain 41.10

 

18

Serbia 41.00

 

19

Liechtenstein 41.00

 

20

Croatia 41.00

 

21

Switzerland 41.00

 

22

Gibraltar 40.50

 

23

Denmark 40.50

 

24

Netherlands 40.40

 

25

Canada 40.40

 

26

Isle of Man 40.20

 

27

United Kingdom 40.20

 

28

Latvia 40.10

 

29

Czech Republic 40.10

 

30

Estonia 39.90

 

31

Bosnia and Herzegovina 39.80

 

32

Ukraine 39.50

 

33

Malta 39.50

 

34

Portugal 39.40

 

35

Norway 39.40

 

36

Hungary 39.40

 

37

France 39.40

 

38

Andorra 39.40

 

39

Lithuania 39.30

 

40

Luxembourg 39.20

 

41

Virgin Islands 39.10

 

42

Saint Barthelemy 39.10

 

43

Singapore 39.00

 

44

Georgia 38.60

 

45

Belarus 38.60

 

46

Russia 38.40

 

47

Cayman Islands 38.10

 

48

Poland 37.90

 

49

Aruba 37.80

 

50

Romania 37.70

 

51

Saint Helena Ascension a... 37.60

 

52

Korea South 37.30

 

53

Cuba 37.30

 

54

Australia 37.30

 

55

Slovakia 36.90

 

56

Faroe Islands 36.90

 

57

United States 36.70

 

58

Montenegro 36.70

 

59

New Zealand 36.60

 

60

Taiwan 36.50

 

61

Puerto Rico 36.20

 

62

Barbados 35.80

 

63

Cyprus 35.50

 

64

Saint Pierre and Miquelon 35.20

 

65

Macao 35.20

 

66

Macedonia 35.10

 

67

Iceland 35.10

 

68

Ireland 35.00

 

69

Moldova 34.60

 

70

China 34.10

 

71

Netherlands Antilles 33.70

 

72

Korea North 33.50

 

73

Greenland 33.50

 

74

Uruguay 33.40

 

75

Thailand 33.30

 

76

Anguilla 32.60

 

77

British Virgin Islands 32.30

 

78

Palau 32.20

 

79

Trinidad and Tobago 32.10

 

80

Mauritius 31.90

 

81

Armenia 31.50

 

82

Seychelles 31.40

 

83

Chile 31.40

 

84

Sri Lanka 30.90

 

85

Qatar 30.80

 

86

Saint Martin 30.50

 

87

Cook Islands 30.50

 

88

Northern Mariana Islands 30.10

 

89

Bahrain 30.10

 

90

United Arab Emirates 30.10

 

91

Argentina 30.00

 

92

Albania 29.90

 

93

Saint Lucia 29.80

 

94

Dominica 29.80

 

95

Antigua and Barbuda 29.70

 

96

Kazakhstan 29.60

 

97

Lebanon 29.30

 

98

Tunisia 29.20

 

99

French Polynesia 29.10

 

100

Israel 29.10

 

101

Guam 29.10

 

102

Saint Vincent and the Gr... 28.90

 

103

New Caledonia 28.70

 

104

Guyana 28.70

 

105

Bahamas 28.70

 

106

Saint Kitts and Nevis 28.60

 

107

Brazil 28.60

 

108

Montserrat 28.50

 

109

Myanmar 28.20

 

110

Azerbaijan 28.20

 

111

Turks and Caicos Islands 27.90

 

112

Suriname 27.90

 

113

Brunei 27.80

 

114

Turkey 27.70

 

115

Indonesia 27.60

 

116

Costa Rica 27.50

 

117

Vietnam 27.40

 

118

Wallis and Futuna 27.20

 

119

Colombia 27.10

 

120

Panama 27.00

 

121

Iran 27.00

 

122

Algeria 26.60

 

123

Mexico 26.30

 

124

Kuwait 26.20

 

125

Peru 26.10

 

126

Maldives 25.70

 

127

Venezuela 25.50

 

128

Fiji 25.50

 

129

Tuvalu 25.40

 

130

Mongolia 25.30

 

131

India 25.30

 

132

Morocco 25.00

 

133

Ecuador 25.00

 

134

Malaysia 24.90

 

135

Dominican Republic 24.90

 

136

Egypt 24.80

 

137

Uzbekistan 24.70

 

138

South Africa 24.40

 

139

Turkmenistan 24.40

 

140

Kyrgyzstan 24.40

 

141

Jordan 24.30

 

142

Vanuatu 24.20

 

143

Libya 23.90

 

144

Bhutan 23.90

 

145

Jamaica 23.70

 

146

Bangladesh 23.30

 

147

American Samoa 23.10

 

148

Grenada 22.80

 

149

El Salvador 22.50

 

150

Philippines 22.50

 

151

Tonga 22.30

 

152

Nicaragua 22.10

 

153

Cambodia 22.10

 

154

Micronesia 22.00

 

155

Tajikistan 21.90

 

156

Paraguay 21.90

 

157

Bolivia 21.90

 

158

Timor-Leste 21.80

 

159

Syria 21.70

 

160

Papua New Guinea 21.70

 

161

Botswana 21.70

 

162

Saudi Arabia 21.60

 

163

Nauru 21.60

 

164

Lesotho 21.40

 

165

Marshall Islands 21.20

 

166

Cape Verde 21.10

 

167

Namibia 21.00

 

168

Samoa 20.80

 

169

Pakistan 20.80

 

170

Nepal 20.80

 

171

Kiribati 20.80

 

172

Ghana 20.70

 

173

Iraq 20.40

 

174

Belize 20.40

 

175

Honduras 20.30

 

176

Haiti 20.20

 

177

Solomon Islands 19.70

 

178

Guatemala 19.40

 

179

Laos 19.30

 

180

Guinea-Bissau 19.30

 

181

Mauritania 19.20

 

182

Cameroon 19.20

 

183

Ivory Coast 19.20

 

184

Sudan 19.10

 

185

Nigeria 19.00

 

186

Equatorial Guinea 18.90

 

187

Swaziland 18.80

 

188

Oman 18.80

 

189

Comoros 18.80

 

190

Central African Republic 18.80

 

191

Togo 18.70

 

192

Rwanda 18.70

 

193

Kenya 18.70

 

194

Senegal 18.60

 

195

Gabon 18.60

 

196

Guinea 18.50

 

197

Eritrea 18.40

 

198

Djibouti 18.10

 

199

Tanzania 18.00

 

200

Madagascar 18.00

 

201

Liberia 18.00

 

202

Angola 18.00

 

203

Gambia 17.90

 

204

Zimbabwe 17.60

 

205

Afghanistan 17.60

 

206

Somalia 17.50

 

207

Sierra Leone 17.50

 

208

Palestinian Territory 17.40

 

209

Mozambique 17.40

 

210

Western Sahara 17.30

 

211

Mayotte 17.20

 

212

Benin 17.20

 

213

Zambia 17.00

 

214

Ethiopia 16.90

 

215

Yemen 16.80

 

216

Malawi 16.80

 

217

Congo Republic 16.80

 

218

Burkina Faso 16.80

 

219

Burundi 16.70

 

220

Chad 16.50

 

221

Sao Tome and Principe 16.40

 

222

Congo Democratic Republic 16.40

 

223

Mali 15.80

 

224

Niger 15.20

 

225

Uganda 15.00

 

List of world countries with a graph of total (male+female) population median age.
Sorted in descending order to show the aging population problem of developed countries.
Also notice how low this indicator is for some countries that faced wars in recent years.
Median age total
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API