* βeta

infant mortality rate

 
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries Infant
mortality
rate
(deaths/1,000
live
births)
1

Angola 180.21

 

2

Afghanistan 153.14

 

3

Liberia 138.24

 

4

Niger 116.66

 

5

Mali 115.86

 

6

Somalia 109.19

 

7

Mozambique 105.80

 

8

Zambia 101.20

 

9

Guinea-Bissau 99.82

 

10

Chad 98.69

 

11

Nigeria 94.35

 

12

Malawi 86.01

 

13

Burkina Faso 84.49

 

14

Sudan 82.43

 

15

Sierra Leone 81.86

 

16

Equatorial Guinea 81.58

 

17

Congo Democratic Republic 81.21

 

18

Ethiopia 80.80

 

19

Central African Republic 80.62

 

20

Congo Republic 79.78

 

21

Laos 77.76

 

22

Lesotho 77.40

 

23

Swaziland 69.74

 

24

Western Sahara 69.66

 

25

Tanzania 69.28

 

26

Gambia 68.84

 

27

Ivory Coast 68.06

 

28

Pakistan 67.36

 

29

Rwanda 67.18

 

30

Comoros 66.57

 

31

Guinea 65.22

 

32

Burundi 64.86

 

33

Uganda 64.82

 

34

Benin 64.64

 

35

Mauritania 63.42

 

36

Cameroon 63.34

 

37

Haiti 59.69

 

38

Bangladesh 59.02

 

39

Senegal 58.94

 

40

Yemen 58.40

 

41

Djibouti 58.33

 

42

Togo 56.84

 

43

Mayotte 56.29

 

44

Cambodia 54.79

 

45

Kenya 54.70

 

46

Azerbaijan 54.60

 

47

Madagascar 54.20

 

48

Gabon 51.78

 

49

Korea North 51.34

 

50

Ghana 51.18

 

51

India 50.78

 

52

Vanuatu 49.45

 

53

Bhutan 49.36

 

54

Myanmar 47.61

 

55

Nepal 47.46

 

56

Papua New Guinea 45.90

 

57

Namibia 45.51

 

58

Turkmenistan 45.36

 

59

Bolivia 44.66

 

60

Iraq 44.65

 

61

South Africa 44.42

 

62

Kiribati 43.48

 

63

Eritrea 43.33

 

64

Cape Verde 41.35

 

65

Tajikistan 41.03

 

66

Timor-Leste 40.65

 

67

Mongolia 39.88

 

68

Guyana 39.11

 

69

Sao Tome and Principe 37.12

 

70

Iran 35.78

 

71

Zimbabwe 32.31

 

72

Kyrgyzstan 31.26

 

73

Indonesia 29.97

 

74

Trinidad and Tobago 29.93

 

75

Morocco 29.75

 

76

Maldives 29.53

 

77

Peru 28.62

 

78

Guatemala 27.84

 

79

Algeria 27.73

 

80

Egypt 27.26

 

81

Micronesia 26.10

 

82

Dominican Republic 25.96

 

83

Turkey 25.78

 

84

Kazakhstan 25.73

 

85

Marshall Islands 25.45

 

86

Nicaragua 25.02

 

87

Paraguay 24.68

 

88

Samoa 24.22

 

89

Uzbekistan 23.43

 

90

Belize 23.07

 

91

Romania 22.90

 

92

Brazil 22.58

 

93

Tunisia 22.57

 

94

Vietnam 22.26

 

95

Lebanon 21.82

 

96

Libya 21.70

 

97

Honduras 21.68

 

98

Venezuela 21.54

 

99

El Salvador 21.52

 

100

Ecuador 20.90

 

101

Philippines 20.56

 

102

China 20.25

 

103

Armenia 20.21

 

104

Solomon Islands 19.03

 

105

Suriname 18.81

 

106

Albania 18.62

 

107

Sri Lanka 18.57

 

108

Tuvalu 18.43

 

109

Mexico 18.42

 

110

Palestinian Territory 18.35

 

111

Bulgaria 17.87

 

112

Saint Helena Ascension a... 17.63

 

113

Thailand 17.48

 

114

Jordan 17.38

 

115

Colombia 17.37

 

116

Cook Islands 16.90

 

117

Oman 16.88

 

118

Syria 16.69

 

119

Antigua and Barbuda 16.25

 

120

Georgia 16.22

 

121

Montserrat 16.08

 

122

Malaysia 15.87

 

123

Jamaica 15.22

 

124

Saint Vincent and the Gr... 15.14

 

125

Bahrain 15.09

 

126

Bahamas 14.84

 

127

British Virgin Islands 14.65

 

128

Saint Kitts and Nevis 13.94

 

129

Turks and Caicos Islands 13.89

 

130

Aruba 13.79

 

131

Dominica 13.65

 

132

Saint Lucia 13.43

 

133

Grenada 13.23

 

134

Palau 13.14

 

135

Moldova 13.13

 

136

United Arab Emirates 12.70

 

137

Panama 12.67

 

138

Qatar 12.66

 

139

Botswana 12.59

 

140

Seychelles 12.30

 

141

Barbados 12.29

 

142

Brunei 12.27

 

143

Mauritius 12.20

 

144

Tonga 11.58

 

145

Fiji 11.58

 

146

Saudi Arabia 11.57

 

147

Argentina 11.44

 

148

Uruguay 11.32

 

149

Greenland 10.72

 

150

Russia 10.56

 

151

American Samoa 10.18

 

152

Cyprus 9.70

 

153

Nauru 9.25

 

154

Bosnia and Herzegovina 9.10

 

155

Netherlands Antilles 9.09

 

156

Macedonia 9.01

 

157

Ukraine 8.98

 

158

Kuwait 8.97

 

159

Latvia 8.77

 

160

Costa Rica 8.77

 

161

Puerto Rico 8.28

 

162

Hungary 7.86

 

163

Chile 7.71

 

164

Virgin Islands 7.56

 

165

French Polynesia 7.55

 

166

Estonia 7.32

 

167

Saint Pierre and Miquelon 7.05

 

168

New Caledonia 7.05

 

169

Cayman Islands 6.94

 

170

Slovakia 6.84

 

171

Poland 6.80

 

172

Serbia 6.75

 

173

Gibraltar 6.58

 

174

Lithuania 6.47

 

175

Belarus 6.43

 

176

Croatia 6.37

 

177

Faroe Islands 6.32

 

178

United States 6.22

 

179

Guam 6.05

 

180

Northern Mariana Islands 6.00

 

181

Cuba 5.82

 

182

San Marino 5.53

 

183

Italy 5.51

 

184

Isle of Man 5.37

 

185

Taiwan 5.35

 

186

Greece 5.16

 

187

Ireland 5.05

 

188

Canada 5.04

 

189

Wallis and Futuna 5.02

 

190

Monaco 5.00

 

191

New Zealand 4.92

 

192

United Kingdom 4.85

 

193

Portugal 4.78

 

194

Australia 4.75

 

195

Netherlands 4.73

 

196

Jersey 4.73

 

197

Luxembourg 4.56

 

198

Belgium 4.44

 

199

Guernsey 4.43

 

200

Austria 4.42

 

201

Denmark 4.34

 

202

Korea South 4.26

 

203

Slovenia 4.25

 

204

Liechtenstein 4.25

 

205

Israel 4.22

 

206

Spain 4.21

 

207

Switzerland 4.18

 

208

Germany 3.99

 

209

Czech Republic 3.79

 

210

Andorra 3.76

 

211

Malta 3.75

 

212

Norway 3.58

 

213

Anguilla 3.52

 

214

Finland 3.47

 

215

France 3.33

 

216

Iceland 3.23

 

217

Macao 3.22

 

218

Hong Kong 2.92

 

219

Japan 2.79

 

220

Sweden 2.75

 

221

Bermuda 2.46

 

222

Singapore 2.31

 

Infant mortality rate chart for all world countries
Infant mortality rate
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API