* βeta

budget expenditure and revenues for all countries

 
Budget
($)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries revenues expenditures
1

Afghanistan   3 300 000 000
2

Albania 3 460 000 000 4 099 000 000
3

Algeria 56 240 000 000 61 340 000 000
4

American Samoa 155 400 000 183 600 000
5

Andorra 531 600 000 531 600 000
6

Angola 30 820 000 000 27 910 000 000
7

Anguilla 22 800 000 22 500 000
8

Antigua and Barbuda 123 700 000 145 900 000
9

Argentina 80 300 000 000 84 300 000 000
10

Armenia 1 855 000 000 2 365 000 000
11

Aruba 507 900 000 577 900 000
12

Australia 323 600 000 000 358 400 000 000
13

Austria 181 200 000 000 194 400 000 000
14

Azerbaijan 12 180 000 000 12 360 000 000
15

Bahamas 1 030 000 000 1 030 000 000
16

Bahrain 5 809 000 000 5 860 000 000
17

Bangladesh 11 400 000 000 16 300 000 000
18

Barbados 847 000 000 886 000 000
19

Belarus 16 149 999 999 16 899 999 999
20

Belgium 204 900 000 000 230 900 000 000
21

Belize 376 500 000 412 500 000
22

Benin 1 244 000 000 1 634 000 000
23

Bermuda 738 000 000 665 000 000
24

Bhutan 302 000 000 588 000 000
25

Bolivia 7 946 000 000 8 319 000 000
26

Bosnia and Herzegovina 7 814 000 000 8 571 000 000
27

Botswana 2 675 000 000 3 868 000 000
28

British Virgin Islands 204 700 000 180 400 000
29

Brunei 6 889 000 000  
30

Bulgaria 18 400 000 000 18 900 000 000
31

Burkina Faso 1 364 000 000 1 910 000 000
32

Burundi 342 200 000 385 700 000
33

Cambodia 1 186 000 000 1 748 000 000
34

Cameroon 3 838 000 000 3 781 000 000
35

Canada 514 500 000 000 547 200 000 000
36

Cape Verde 480 000 000 595 900 000
37

Cayman Islands 423 800 000 392 600 000
38

Central African Republic 334 000 000 362 000 000
39

Chad 872 500 000 1 454 000 000
40

Chile 31 310 000 000 37 870 000 000
41

China 972 300 000 000 1 137 000 000 000
42

Colombia 72 160 000 000 79 000 000 000
43

Comoros 27 600 000  
44

Congo Democratic Republic 700 000 000  
45

Congo Republic 3 431 000 000 2 723 000 000
46

Cook Islands 70 950 000 69 050 000
47

Costa Rica 3 795 000 000 4 908 000 000
48

Croatia 20 990 000 000 22 350 000 000
49

Cuba 39 110 000 000 42 580 000 000
50

Czech Republic 76 710 000 000 85 650 000 000
51

Denmark 175 400 000 000 175 600 000 000
52

Djibouti 135 000 000 182 000 000
53

Dominica 73 900 000 84 400 000
54

Dominican Republic 6 361 000 000 7 588 000 000
55

Ecuador 15 680 000 000  
56

Egypt 48 860 000 000 61 610 000 000
57

El Salvador 3 798 000 000 4 803 000 000
58

Equatorial Guinea 4 481 000 000 3 551 000 000
59

Eritrea 232 700 000 576 100 000
60

Estonia 7 293 000 000 8 042 000 000
61

Ethiopia 4 678 000 000 5 360 000 000
62

Falkland Islands 66 200 000 67 900 000
63

Faroe Islands 1 163 000 000 1 139 000 000
64

Fiji 1 363 000 000 1 376 000 000
65

Finland 115 700 000 000 122 600 000 000
66

France 1 229 000 000 000 1 445 000 000 000
67

French Polynesia 865 000 000 644 100 000
68

Gabon 3 141 000 000 2 877 000 000
69

Gambia 129 100 000 153 600 000
70

Georgia 3 756 000 000 4 726 000 000
71

Germany 1 398 000 000 000 1 540 000 000 000
72

Ghana 4 547 000 000 6 124 000 000
73

Gibraltar 455 100 000 423 600 000
74

Greece 108 700 000 000 145 200 000 000
75

Greenland 1 470 000 000 1 510 000 000
76

Grenada 85 800 000 102 100 000
77

Guam 319 600 000 427 800 000
78

Guatemala 4 070 000 000 5 563 000 000
79

Guernsey 563 600 000 530 900 000
80

Guinea 632 600 000 703 400 000
81

Guyana 493 700 000 596 900 000
82

Haiti 960 600 000 1 186 000 000
83

Holy See 355 500 000 356 800 000
84

Honduras 2 819 000 000 3 400 000 000
85

Hong Kong 37 050 000 000 41 140 000 000
86

Hungary 54 800 000 000 59 860 000 000
87

Iceland 3 879 000 000 5 488 000 000
88

India 129 900 000 000 237 200 000 000
89

Indonesia 83 770 000 000 97 240 000 000
90

Iran 97 710 000 000 84 780 000 000
91

Iraq 52 800 000 000 72 400 000 000
92

Ireland 74 820 000 000 104 600 000 000
93

Isle of Man 965 000 000 943 000 000
94

Israel 54 100 000 000 64 239 999 999
95

Italy 960 100 000 000 1 068 000 000 000
96

Ivory Coast 4 655 000 000 4 987 000 000
97

Jamaica 2 898 000 000 4 332 000 000
98

Japan 1 614 000 000 000 1 997 000 000 000
99

Jersey 829 000 000 851 000 000
100

Jordan 5 545 000 000 8 223 000 000
101

Kazakhstan 18 980 000 000 22 440 000 000
102

Kenya 6 858 000 000 8 759 000 000
103

Kiribati 55 520 000 59 710 000
104

Korea North 2 880 000 000 2 980 000 000
105

Korea South 191 500 000 000 227 200 000 000
106

Kuwait 70 230 000 000 58 430 000 000
107

Kyrgyzstan 1 266 000 000 1 276 000 000
108

Laos 937 100 000 1 123 000 000
109

Latvia 9 501 000 000 12 150 000 000
110

Lebanon 8 428 000 000 11 390 000 000
111

Lesotho 563 400 000 675 400 000
112

Libya 35 080 000 000 35 900 000 000
113

Liechtenstein 424 200 000 414 100 000
114

Lithuania 13 090 000 000 16 620 000 000
115

Luxembourg 17 830 000 000 19 760 000 000
116

Macao 6 200 000 000 2 900 000 000
117

Macedonia   3 236 000 000
118

Madagascar 1 232 000 000 1 861 000 000
119

Malawi 1 215 000 000 1 325 000 000
120

Malaysia 44 600 000 000 60 720 000 000
121

Maldives 487 000 000 873 000 000
122

Mali 1 500 000 000 1 800 000 000
123

Malta 3 068 000 000 3 511 000 000
124

Marshall Islands 123 300 000 1 213 000 000
125

Mauritania 770 000 000 770 000 000
126

Mauritius 1 857 000 000 2 190 000 000
127

Mayotte 420 000 000 394 000 000
128

Mexico 188 200 000 000 222 700 000 000
129

Micronesia 166 000 000 152 700 000
130

Moldova 1 751 000 000 2 112 000 000
131

Monaco 863 000 000 920 600 000
132

Mongolia 1 380 000 000 1 600 000 000
133

Montserrat 31 400 000 31 600 000
134

Morocco 22 900 000 000 23 860 000 000
135

Mozambique 2 434 000 000 3 171 000 000
136

Myanmar 1 142 000 000 2 354 000 000
137

Namibia 2 450 000 000 2 977 000 000
138

Nauru 13 500 000 13 500 000
139

Nepal 2 300 000 000 3 700 000 000
140

Netherlands 335 400 000 000 372 500 000 000
141

Netherlands Antilles 757 900 000 949 500 000
142

New Caledonia 996 000 000 1 072 000 000
143

New Zealand 46 540 000 000 53 560 000 000
144

Nicaragua 1 206 000 000 1 483 000 000
145

Niger 320 000 000 320 000 000
146

Nigeria 10 490 000 000 18 080 000 000
147

Niue 15 070 000 16 329 999
148

Norfolk Island 4 600 000 4 800 000
149

Northern Mariana Islands 193 000 000 223 000 000
150

Norway 206 900 000 000 169 000 000 000
151

Oman 18 750 000 000 18 350 000 000
152

Pakistan 23 210 000 000 30 050 000 000
153

Palau 114 800 000 99 500 000
154

Panama 5 667 000 000 6 527 000 000
155

Papua New Guinea 2 264 000 000 2 415 000 000
156

Paraguay 2 323 000 000 2 444 000 000
157

Peru 33 549 999 999 37 970 000 000
158

Philippines 23 290 000 000 29 230 000 000
159

Pitcairn 746 000 1 028 000
160

Poland 83 680 000 000 93 470 000 000
161

Portugal 91 890 000 000 106 800 000 000
162

Puerto Rico 6 700 000 000 9 600 000 000
163

Qatar 32 060 000 000 28 500 000 000
164

Romania 50 780 000 000 61 510 000 000
165

Russia 205 300 000 000 306 600 000 000
166

Rwanda 1 261 000 000 1 391 000 000
167

Saint Helena Ascension a... 10 070 000 24 730 000
168

Saint Kitts and Nevis 89 700 000 128 199 999
169

Saint Lucia 141 200 000 146 700 000
170

Saint Pierre and Miquelon 70 000 000 60 000 000
171

Saint Vincent and the Gr... 94 600 000 85 800 000
172

Samoa 171 300 000 78 100 000
173

San Marino 690 600 000 652 900 000
174

Sao Tome and Principe 42 500 000 50 000 000
175

Saudi Arabia 167 700 000 000 164 300 000 000
176

Senegal 2 431 000 000  
177

Serbia 9 600 000 000 9 800 000 000
178

Seychelles 183 900 000 195 800 000
179

Sierra Leone 96 000 000 351 000 000
180

Singapore 21 290 000 000 24 140 000 000
181

Slovakia 28 310 000 000 32 939 999 999
182

Slovenia 20 580 000 000 23 540 000 000
183

Solomon Islands 49 700 000 75 100 000
184

South Africa 74 920 000 000 86 260 000 000
185

Spain 420 400 000 000 536 299 999 999
186

Sri Lanka 6 224 000 000 9 801 000 000
187

Sudan 9 046 000 000 10 830 000 000
188

Suriname 392 600 000 425 900 000
189

Svalbard 25 070 000  
190

Swaziland 592 200 000 694 800 000
191

Sweden 196 900 000 000 211 400 000 000
192

Switzerland 166 400 000 000 172 600 000 000
193

Syria 9 020 000 000 13 140 000 000
194

Taiwan 60 720 000 000 78 500 000 000
195

Tajikistan 1 220 000 000 1 200 000 000
196

Tanzania 3 780 000 000 4 693 000 000
197

Thailand 40 900 000 000 51 500 000 000
198

Timor-Leste 733 000 000 309 000 000
199

Togo 468 700 000 535 400 000
200

Tokelau 430 800 2 800 000
201

Tonga 80 480 000 109 800 000
202

Trinidad and Tobago 6 176 000 000 7 415 000 000
203

Tunisia 8 711 000 000 11 190 000 000
204

Turkey 145 300 000 000 180 600 000 000
205

Turkmenistan 1 528 000 000 1 612 000 000
206

Turks and Caicos Islands 47 000 000 33 600 000
207

Tuvalu 21 540 000 23 050 000
208

Uganda 2 007 000 000 2 508 000 000
209

Ukraine 26 350 000 000 34 370 000 000
210

United Arab Emirates 54 050 000 000 54 680 000 000
211

United Kingdom 819 900 000 000 1 132 000 000 000
212

United States 1 914 000 000 000 3 615 000 000 000
213

Uruguay 8 841 000 000 9 666 000 000
214

Uzbekistan 8 826 000 000 9 209 000 000
215

Vanuatu 78 700 000 72 230 000
216

Venezuela 65 140 000 000 92 040 000 000
217

Vietnam 21 890 000 000 30 420 000 000
218

Virgin Islands 837 000 000 837 000 000
219

Wallis and Futuna 29 730 3 133
220

Yemen 6 202 000 000 9 355 000 000
221

Zambia 2 514 000 000 2 860 000 000
222

Zimbabwe 133 000 000 258 000 000
budget expenditure and revenues for all countries in US$
Budget revenues, Budget expenditures
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API