* βeta

where are highest mountains in the world

 
Elevation extremes
(metres)
(*) See Notes at bottom of the table
N Flag Member Countries highest
point
1

Nepal 8 850

 

2

China 8 850

 

3

Pakistan 8 611

 

4

India 8 598

 

5

Bhutan 7 553

 

6

Tajikistan 7 495

 

7

Afghanistan 7 485

 

8

Kyrgyzstan 7 439

 

9

Kazakhstan 6 995

 

10

Chile 6 880

 

11

Peru 6 768

 

12

Bolivia 6 542

 

13

Ecuador 6 267

 

14

United States 6 198

 

15

Canada 5 959

 

16

Tanzania 5 895

 

17

Myanmar 5 881

 

18

Colombia 5 775

 

19

Mexico 5 700

 

20

Iran 5 671

 

21

Russia 5 633

 

22

Georgia 5 201

 

23

Kenya 5 199

 

24

Turkey 5 166

 

25

Uganda 5 110

 

26

Congo Democratic Republic 5 110

 

27

Indonesia 5 030

 

28

Venezuela 5 007

 

29

Antarctica 4 897

 

30

France 4 807

 

31

Italy 4 748

 

32

Switzerland 4 634

 

33

Ethiopia 4 533

 

34

Rwanda 4 519

 

35

Papua New Guinea 4 509

 

36

Azerbaijan 4 485

 

37

Mongolia 4 374

 

38

Uzbekistan 4 301

 

39

Guatemala 4 211

 

40

Morocco 4 165

 

41

Malaysia 4 100

 

42

Cameroon 4 095

 

43

Armenia 4 090

 

44

Taiwan 3 952

 

45

Costa Rica 3 810

 

46

Austria 3 798

 

47

Japan 3 776

 

48

New Zealand 3 754

 

49

Spain 3 718

 

50

Greenland 3 700

 

51

Yemen 3 667

 

52

Iraq 3 611

 

53

Lesotho 3 482

 

54

Panama 3 475

 

55

Chad 3 415

 

56

South Africa 3 408

 

57

Sudan 3 187

 

58

Dominican Republic 3 175

 

59

Vietnam 3 144

 

60

Saudi Arabia 3 133

 

61

Lebanon 3 088

 

62

Eritrea 3 018

 

63

Equatorial Guinea 3 008

 

64

Algeria 3 003

 

65

Malawi 3 002

 

66

Brazil 2 994

 

67

Oman 2 980

 

68

Timor-Leste 2 963

 

69

Germany 2 963

 

70

Philippines 2 954

 

71

Andorra 2 946

 

72

Bulgaria 2 925

 

73

Greece 2 917

 

74

Madagascar 2 876

 

75

Honduras 2 870

 

76

Slovenia 2 864

 

77

Guyana 2 835

 

78

Cape Verde 2 829

 

79

Laos 2 817

 

80

Syria 2 814

 

81

Macedonia 2 764

 

82

Albania 2 764

 

83

Heard Island and McDonal... 2 745

 

84

Korea North 2 744

 

85

El Salvador 2 730

 

86

Haiti 2 680

 

87

Burundi 2 670

 

88

Slovakia 2 655

 

89

Egypt 2 629

 

90

Angola 2 620

 

91

Namibia 2 606

 

92

Liechtenstein 2 599

 

93

Zimbabwe 2 592

 

94

Thailand 2 576

 

95

Romania 2 544

 

96

Sri Lanka 2 524

 

97

Montenegro 2 522

 

98

Poland 2 499

 

99

Norway 2 469

 

100

Solomon Islands 2 447

 

List showing counties with world's tallest mountains.
Elevation extremes highest point
♦ geognos.com ©®™2010 ♦ Visualizations by Google Visualization API  | Dynamic maps by Google Maps API v3  | Dynamic translations by Google AJAX Language API